Tag «: นาฬิกา»

ประวัตินาฬิกาโลกจากยุคเริ่มต้น มาจนเป็นนาฬิกาไซโก้ผู้ชายแบรนด์ดังแห่งเอเชีย

นาฬิกาไซโก้

เวลาเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่เราทุกคนมีอย่างเท่าเทียมกัน เป็นความยุติธรรมสูงสุดที่มนุษย์เราได้รับจากโลกใบนี้ ซึ่งในสมัยอดีตก่อนที่เราจะมีนาฬิกาข้อมือผู้ชายผู้หญิงใช้นั้น มนุษย์อาศัยดูเวลาได้จากธรรมชาติ คือ สังเกตจากการขึ้นหรือการตกของดวงอาทิตย์ ซึ่งส่งผลให้โลกใบนี้ถูกแบ่งออกเป็น 2 เวลา นั่นคือ เวลากลางคืนกับเวลากลางวัน ซึ่งแสงจากดวงอาทิตย์นี้เองที่เป็นส่วนสำคัญของการสร้างเครื่องบอกเวลายุคแรก ๆ ของโลก นั่นคือ “นาฬิกาแดด” โดยอาศัยการสังเกตเงาที่เกิดจากแสงของดวงอาทิตย์ทอดยาวในแต่ละองศาผ่านอุปกรณ์ที่ถูกสร้างขึ้นมา หลังจากที่มีการประดิษฐ์เครื่องบอกเวลาชิ้นแรก ต่อมามนุษย์ก็มีความคิดใหม่ผุดขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นการประดิษฐ์ “นาฬิกาน้ำ” ที่อาศัยการเจาะรูอุปกรณ์ที่นำไปวางลอยอยู่ในน้ำเพื่อให้น้ำค่อย ๆ ไหลเข้ามาจนกระทั่งทำให้อุปกรณ์จมมิดซึ่งถูกนับเป็นหนึ่งหน่วยเวลา แต่ก็มีข้อเสียในเรื่องของความไม่สะดวกต่อการใช้งานในฤดูอันหนาวเหน็บ ที่น้ำในเขตที่อากาศหนาวเย็นจนกลายเป็นน้ำแข็ง หรือจะเป็นการคิดค้น “นาฬิกาทราย” ที่อาศัยการไหลของทรายผ่านช่องเล็ก ๆ ของแก้วจนหมด หรือเครื่องบอกเวลาแบบเข็มที่ถูกคิดค้นขึ้นมาใช้งาน จนกระทั่งมีการพัฒนาผ่านกาลเวลาหลายยุค หลายสมัย มาจนกระทั่งถึงการถือกำเนิดขึ้นของนาฬิกาแบรนด์เนมชื่อดังอย่าง “ไซโก้” ซึ่งสินค้าภายใต้แบรนด์นี้ที่ถูกผลิตขึ้นก็มีทั้งแบบแขวน แบบพกพา และแบบข้อมือที่เป็นนาฬิกาไซโก้ผู้ชายและผู้หญิง ประวัติของนาฬิกาไซโก้ เริ่มต้นขึ้นในปี ค.ศ.1881 เมื่อนายคินทาโร ฮัตโตริ ชายหนุ่มในวัย 22 ปี ได้เปิดร้านขายและรับซ่อมนาฬิกาขึ้น ณ ใจกลางกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และหลังจากนั้นอีก 11 ปีต่อมา ในปี …